Carreg y Defaid

Blwyddyn 1 a 2

Mrs Catrin Elain Hall
Cymorthydd: Mrs Llinos Enlli Moore, Mrs Lyn Davies

Diwrnod Addysg Gorfforol: Dydd Iau a Dydd Gwener
Diwrnod Dychwelyd Gwaith Cartref: Dydd Mercher
Diwrnod Dychwelyd llyfr darllen: Dydd Gwener

Diwrnod bendigedig y Cyfnod Sylfaen ym Mhlas yn Rhiw.

8/4/22

  • plas-yn-rhiw-1
  • plas-yn-rhiw-2
  • plas-yn-rhiw-3

Nant Gwrtheyrn

8/4/22

Cafodd Dosbarth Carreg y Defaid amser gwych yn Nant Gwrtheyrn yn dysgu am hanes y pentref, stori Rhys a Meinir ac ymweld â'r tŷ cyfnod.

  • nant-gwytheryn
  • nant-gwytheyrn-2

 


 

sponsor logos noddwyr

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2023 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd