Tir Cwmwd

Blwyddyn 5 a 6

Mrs Manon Haf Owen
Cymorthydd: Miss Eleri Haf Williams

Diwrnod Addysg Gorfforol: Dydd Llun a Dydd Gwener
Diwrnod Dychwelyd Gwaith Cartref: Dydd Mercher
Diwrnod Dychwelyd llyfr darllen: Dydd Gwener
Thema’r dosbarth: Cynefin

Murlun gyda Morwen Brosschot

Diolch o galon i Morwen Brosschot gydweithio hefo ni a am y rhoddion caredig o ddau furlun difyr yn llawn o enwau lleol. Cant eu trysoria’u defnyddio gennym.

  • 210323-murlun

Podlediad Ysgol Llanbedrog

Podlediad Beicio disgyblion Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Llanbedrog, yn trin a thrafod manteision beicio a beicio yn yr ardal leol.

Gwrando ar Spotify

Gwrando ar Apple Podcasts

Trip Sw Môr Môn

06/05/22
Wel am ddiwrnod gwych gafodd Blwyddyn 5a6 heddiw yn Sw Môr Môn. Trip gwerth chweil, y cyntaf ers dros ddwy flynedd

Gweld mwy o luniau o'n trip i Sw môr Môn

  • 120522-sw-mor-mon

Cystadleuaeth Sportshall

16/3/22
Da iawn dau dîm Ysgol Llanbedrog am gystadlu yng nghystadleuaeth Sportshall 16/3/22

  • tir-cwmwd

Plas Glyn y Weddw

11/03/22
Ymwelodd disgyblion Blwyddyn 5a6 â Phlas Glyn y Weddw y bore ‘ma i brofi arddangosfa wych o waith celf amrywiol yr artist lleol, Sian Parri, ar y thema ‘Gwreiddiau’ . Diolch Sian am ddod atom i gyflwyno’r darnau gwaith, mi wnaethom fwynhau’n fawr.
Tra’r oeddem yn y Plas, manteisiom ar y cyfle i fwynhau gwaith bwyiog, lliwgar Cartin Williams, ‘Dawsnio’r Polca’ sydd hefyd yn cael ei arddangos yno ar hyn o bryd.
Mae’r ddwy arddangosfa yno hyd at ddiwedd y mis, ac yn bendant werth eu gweld. Ewch draw i’r Plas am dro.

  • plas-glyn-y-weddw-1
  • plas-glyn-y-weddw-2
  • plas-glyn-y-weddw-3
  • plas-glyn-y-weddw-4

 

sponsor logos noddwyr

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2023 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd