Yr Urdd - Cangen Cwmwd

Dathliadau parti’r Urdd

8/3/22.
Diolch yn fawr i Ganolfan Hamdden Dwyfor am y gweithgareddau badminton a phêl droed ac i Caffi Largo am y bwyd blasus.

Gweld holl luniau o'r dathlu yma

  • urdd

29/09/2015 Clwb Cadw’n Heini

29/09/2015

Mae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 wrthi yn brysur yn cadw yn heini yn y clwb ar ôl ysgol. Maent wedi mwynhau amrywiaeth o weithgareddau gyda phawb yn chwys domen ac yn wen o glust i glust ar ddiwedd bob sesiwn!
Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

  • 011015-clwb-cadwn-heini

Clwb Coginio

28/09/2015

Mae ein clwb coginio yn parhau i fod yn boblogaidd iawn gyda phawb yn mwynhau creu bwydydd blasus a maethlon. Roedd pawb wrth eu boddau yn gwneud pitsa llysiau lliwgar a chrymbl afal blasus.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

  • 280915-clwb-coginio

 

sponsor logos noddwyr

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2023 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd